Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημερώστε τους φίλους σας!

ΗΜΕΡΑΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ