Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

Ενημερώστε τους φίλους σας!

Προτεραιότητα μας ο καιρός της Κρήτης

Οι προγνώσεις καιρού σε επίπεδο δήμων της Κρήτης εκδίδονται από εξειδικευμένους μετεωρολόγους προγνώστες με εμπειρία στην γεωμορφολογία της Κρήτης.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΡΗΤΗΣ
  • Facebook Like Box
Οι προγνώσεις ανανεώνονται καθημερινά τις πρώτες πρωινές ώρες και ελέγχονται για την πιστότητα τους καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για την έκδοση των προγνώσεων αξιοποιούνται μετεωρολογικά δεδομένα Διεθνώς αναγνωρισμένων αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης του καιρού. Η αξιοπιστία των προγνώσεων σε επίπεδο Δήμων της Κρήτης αποτελεί πρωταρχικό στόχο της μετεωρολογικής Ομάδας του meteocrete.