Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ενημερώστε τους φίλους σας!

ΗΜΕΡΑΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ