Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΗΜΕΡΑΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ