Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΗΜΕΡΑΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ