Ο καιρός στην Κρήτη... με νου και γνώση απο Μετεωρολόγους προγνώστες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

Ενημερώστε τους φίλους σας!

ΗΜΕΡΑΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ